Odkazy

České

Psychiatrická společnost ČLS JEP,
Česká psychiatrická společnost z.s.
https://www.psychiatrie.cz/

Psychiatrická sekce České asociace sester
https://www.cnna.cz/sekce-a-regiony/18/

Laboratoř chronobiologické léčby 1. LF a VFN v Praze:
https://www.vfn.cz/priloha/51138dfdaa65e/laborator.pdf

Centrum pro poruchy spánku a bdění 1. LF a VFN v Praze:
https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-200.html

NASLI.net — fototerapeutická svítidla
https://www.nasli.cz/

 

Akce

XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí, Luhačovice 7. – 10. 6. 2017
https://www.kongres-luhacovice.cz/

 

Reforma psychiatrické péče

https://www.reformapsychiatrie.cz/

ČT1 10. 10. 2016 Psychiatrická reforma nabírá dech
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/psychiatricka-reforma-nabira-dech-108002

ČT24 21. 2. 2016 – Otázky Václava Moravce: Martin Hollý – reforma psychiatrické péče
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/216411030510221/
ČT24  3. 10. 2014 – Hyde Park – Martin Hollý, Petr Popov – reforma psychiatrické péče
/porady/10252839638-hyde-park-ct24/214411058081003/
ČT24 11. 10. 2013 – Hyde Park ČT24 – Martin Hollý – reforma psychiatrické péče
/porady/10252839638-hyde-park-ct24/213411058081011/

 

Zahraniční

Center For Environmental Therapeutics (CET)
https://www.chronotherapeutics.org/

Centre for Chronobiology, Psychiatric Hospital of the University of Basel (CH)
http://www.chronobiology.ch

European Sleep Research Society
http://www.esrs.eu

German Sleep Society (DGSM)
https://www.dgsm.de/

Evropská síť pro výzkum cirkadiánní synchronizace
https://www.euclock.org/

https://sad.org.uk/

https://www.sada.org.uk//

Rozsáhlý web o fotobiologii
http://photobiology.info/