Odkazy

České

Psychiatrická společnost ČLS JEP,
Česká psychiatrická společnost z.s.
http://www.psychiatrie.cz

Psychiatrická sekce České asociace sester
http://www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz

Laboratoř chronobiologické léčby 1. LF a VFN v Praze:
http://www.vfn.cz/priloha/51138dfdaa65e/laborator.pdf

Centrum pro poruchy spánku a bdění 1. LF a VFN v Praze:
http://www.neuro.lf1.cuni.cz/?page=centrum_spanek

NASLI.net — fototerapeutická svítidla
http://www.nasli.net

 

Akce

XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí, Luhačovice 7. – 10. 6. 2017
http://www.kongres-luhacovice.cz/

 

Reforma psychiatrické péče

http://www.reformapsychiatrie.cz/

ČT1 10. 10. 2016 Psychiatrická reforma nabírá dech
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1933498-psychiatricka-reforma-nabira-dech

ČT24 21. 2. 2016 – Otázky Václava Moravce: Martin Hollý – reforma psychiatrické péče
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/216411030510221-otazky-vaclava-moravce-2-cast/obsah/454198-martin-holly-reditel-psychiatricke-nemocnice-bohnice
ČT24  3. 10. 2014 – Hyde Park – Martin Hollý, Petr Popov – reforma psychiatrické péče
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/214411058081003-hyde-park
ČT24 11. 10. 2013 – Hyde Park ČT24 – Martin Hollý – reforma psychiatrické péče
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/213411058081011-hyde-park

 

Zahraniční

Center For Environmental Therapeutics (CET)
http://www.chronotherapeutics.org

Centre for Chronobiology, Psychiatric Hospital of the University of Basel (CH)
http://www.chronobiology.ch

European Sleep Research Society
http://www.esrs.eu

German Sleep Society (DGSM)
http://www.dgsm.de

Evropská síť pro výzkum cirkadiánní synchronizace
http://www.euclock.org/

http://www.sad.org.uk/

http://www.sada.org.uk/

Rozsáhlý web o fotobiologii
http://www.photobiology.info/